Friday, 7 December 2012

RPH Ringkas 2


Tajuk:
Keselamatan

Standard Kandungan : 
3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah  taman dan tempat awam.

Standard  Pembelajaran:
3.3.3  Mengenal pasti beberapa situasi tidak selamat di rumah,sekolah taman dan tempat awam

Bahan Bantuan Pengajaran :
Gambar
               
ELEMAN  ………………………….

Fasa Pengajaran:
1.Bincangkan situasi selamat dan tidak selamat semasa naik bas.(Lampiran 1)
2.Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat. (Lembaran ker ja 1)Lampiran 1 :

Gambar A

Gambar B

1.Apa yang sedang berlaku di gambar A?
2.Apa yang sedang berlaku di gambar B?
3.Apakah perbezaan gambar A dan gambar B ?
4.Manakah situai yang lebih selamat ?

> Gambar A atau Gambar B?
> Mengapa?Lembaran Kerja 1:
2 comments:

hui said...

rph ringkas yang lengkap.

boon kim said...

hui:Terima kasih,harap rph ringkas ini dapat membantu anda.