Sunday, 30 September 2012

>> Kebersihan diri: mencuci muka

Adik-adik,
Perhatikanlah cara-cara untuk membersihakan muka.


>> Menjaga kebersihan diri : Cara membersihkan tangan

Langkah-langkah mencuci tangan yang betul

Friday, 28 September 2012

>> Menjaga kebersihan diri: Memotong kuku

Kita mesti menjaga kebersihan kuku kita