Tuesday, 30 October 2012

>> Menjaga keselamatan diri (1)

Adik-adik ,
Kita mesti menjaga keselamatan diri, jangan melakukan perlakuan yang merbaya.
Tahukah adik-adik, apakah kesalahan dua adik ini?

2 comments:

Chong Swee Lee said...

nice blog!

boon kim said...

Chong Swee Lee: Thank you!