Friday, 7 December 2012

RPH Ringkas 2


Tajuk:
Keselamatan

Standard Kandungan : 
3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah  taman dan tempat awam.

Standard  Pembelajaran:
3.3.3  Mengenal pasti beberapa situasi tidak selamat di rumah,sekolah taman dan tempat awam

Bahan Bantuan Pengajaran :
Gambar
               
ELEMAN  ………………………….

Fasa Pengajaran:
1.Bincangkan situasi selamat dan tidak selamat semasa naik bas.(Lampiran 1)
2.Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat. (Lembaran ker ja 1)Lampiran 1 :

Gambar A

Gambar B

1.Apa yang sedang berlaku di gambar A?
2.Apa yang sedang berlaku di gambar B?
3.Apakah perbezaan gambar A dan gambar B ?
4.Manakah situai yang lebih selamat ?

> Gambar A atau Gambar B?
> Mengapa?Lembaran Kerja 1:
RPH Ringkas 1

Tajuk:
Pemakanan

Standard Kandungan:
1.4 Mengetahui jenis makanan harian

Standard Pembelajaran:
1.4.2 Mengamalkan pengambilan makanan yang sesuai mengikut waktu makan


Bahan Bantuan Pengajaran:
Kad gambar

EMK:
kreatif dan inovatif 

Fasa Pengajaran:
1. Bersoal jawab dengan murid tentang waktu makan utama. (Fasa persediaan)
2. Murid menyenaraikan makanan untuk setiap waktu makan utama.Kad gambar contoh makanan boleh digunakan. (Fasa Imaginasi) 
3. Edarkan Lembaran ( Fasa perkembangan) 
4. Pamerkan hasil kerja ( Fasa Tindakan)

Contoh :
Ayam

Betik

Mi Sup

Roti

Sayur

Susu